• Đồng đỏ C10200, 99.96% Cu

  Đồng đỏ C10200 / C1020P, 99.96% Cu được gọi là đồng nguyên chất, đồng tinh luyện (pure copper). Theo tiêu chuẩn Nhật bản mã đồng...

  06-10-2018

  1,457 lượt xem

  Chi tiết →

 • Đồng đỏ C1100, 99.90% Cu

  Đồng đỏ C1100, 99.90% Cu được gọi là đồng nguyên chất, đồng tinh luyện (Pure copper). Theo tiêu chuẩn Nhật bản mã đồng là C1100...

  03-10-2018

  3,534 lượt xem

  Chi tiết →