• Đồng đỏ C10200, 99.96% Cu

    Đồng đỏ C10200 / C1020P, 99.96% Cu được gọi là đồng nguyên chất, đồng tinh luyện (pure copper). Theo tiêu chuẩn Nhật bản mã đồng...

    06-10-2018

    1,457 lượt xem

    Chi tiết →