• Đồng đỏ C1100, 99.90% Cu

    Đồng đỏ C1100, 99.90% Cu được gọi là đồng nguyên chất, đồng tinh luyện (Pure copper). Theo tiêu chuẩn Nhật bản mã đồng là C1100...

    03-10-2018

    3,534 lượt xem

    Chi tiết →