CÔNG TY TNHH KOJAKO VIỆT NAM - Điện cực hàn hợp kim đồng hàng đầu tại Việt Nam

 

Địa chỉ             : 7/4A3 Linh Đông, KP7, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

P. Thương mại : (0286) 268 2902      -   0931 278 843    -    sales@kojako.com

P. Kỹ thuật      : (0286) 268 2903        -  sonhn@kojako.com

P. Kế toán       : (0203) 220 0127        -   0907 105 156    -  accounting@kojako.com

 

Điền ngay thắc mắc hoặc thông tin cần hỗ trợ của bạn kỹ thuật của chúng tôi sẽ tư vấn và phản hồi trong vòng 8h làm việc