C17200 Class III

Sắp xếp:


Đồng hợp kim Beryllium C17200-FH (tên quốc tế Beryllium Bronze C17200-FH) tương đương Đồng Beryllium Moldmax-HH. Đồng hợp kim Beryllium C17200-FH có độ cứng cực cao như thép hợp kim làm khuân ép hay khuân dập với độ cứng trung bình từ 36~45 HRC. Đồng hợp kim Beryllium C17200-FH trải qua quy trình nhiệt luyện nghiêm ngặt để tạo nên một sản phẩm có cơ tính cao nhất, đồng thời, Đồng hợp kim này hoàn toàn không có bất kỳ từ tính nào hay bị nhiễm từ bởi yếu tố bên ngoài khác.

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng